Okategoriserade

SDN-rapport maj

Möte 29 /4

Mötet innehöll rapporter från ledamöterna. Flera hade varit på studiebesök och även besökt Skolriksdagen. Johans främst intryck från Skolriksdagen var den kritik mot hur vi mäter elevers prestationer som presenterades av den brittiske forskaren James Nottingham. Vi fokuserar enligt honom allt för mycket på resultat och inte på elevers prestationer med utgångspunkt i var de börjar sin resa.

Mötets viktigaste punkt var uppföljningsrapport 1 som innehöll negativa siffror för nämnden. Totalt behövde 5 mkr sparas in enligt förvaltningen. Rödgröna beslutade att bordlägga frågan och sätta in ett extra nämndmöte 26/5 för att behandla frågan. Vidare valde nämnden på grund av det ekonomiska läget att inte gå vidare med planerna på att tillhandahålla sommarjobb till alla elever i årskurs nio. Detta var något som vi inte hade budgeterat för 2015.

I övrigt hanterades inga ärenden som stack ut eller där beslutet blev anmärkningsvärt.

Extrainsatt möte 26 / 5

Förvaltningen hade föreslagit sju åtgärder om besparingar som handlade om totalt fem mkr. Rödgröna valde att enbart acceptera en, en anpassning av arbetsmarknadsenheten. Anledningarna till detta var två. Den första var att man enligt förvaltningen hade en överkapacitet på enheten och den andra att fullmäktige har beslutat att Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning ska inrätta fyra nav med fokus på jobbskapande som ska överta delar av stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsenheters uppdrag. Vidare beslutade rödgröna att begära av kommunstyrelsen att få använda mer eget kapital för att täcka resterande underskott om ca 3,8 mkr. Övriga besparingsåtgärder, bland annat 2,5 mkr på skolan, bordlades i väntan på kommunstyrelsens beslut.

Idag fredag 29/5 offentliggjordes de rödgrönas kompletteringsbudget för våren 2015. I den finns 12,4 mkr till Lundby med huvudsaklig destination skola och äldreomsorg. Vår förhoppning är att kompletteringsbudgeten passerar kommunstyrelsen och att Lundby därmed hamnar i en avsevärt bättre ekonomisk sits.

Johan och Monika

Grillfest med partiförening Lundby

grilla

Vilket bättre sätt att spendera nationalaftonen än en grillkväll med vänsterpartiet? Vi ordnar med grill och tillbehör, egen dryck och gott humör medtages. Värd är PF Lundby och inbjudna är medlemmarna i partiföreningarna på Hisingen!

Till underhållning har vi – förutom varandra – bandet Woods Folk. En tjuvtitt på bandet hittar ni här: https://www.facebook.com/woodsfolk

Allt du behöver göra för att delta i denna eminenta afton är att anmäla dig (och partner/familj) till [email protected] och sedan dyka upp i röda stugan 6/6, grillen tänder vi klockan 18.00

Glöm inte att anmäla er med kostpreferens så vi vet vilken och hur mycket mat vi ska förbereda.

Röda stugan hittar ni här: http://kartor.eniro.se/m/nkQGF

 

 

Rapport från SDN Lundby

 

Bild1

 

Hej Lundbyiter.

Då vårt nästa medlemsmöte har stadsdelsfrågor på agendan har våra representanter i stadsdelsnämnden lämnat en rapport från vårens SDN möten. Läs och begrunda så ses vi på medlemsmötet 27e april!

Rapport från SDN  3/2-15

Vår stadsdelsdirektör Christer Samuelsson informerar om kulturhus på Backaplan. Kulturhuset bör beaktas i Kommunfullmäktiges budget 2016. Lundby bör bli resursnämnd för detta uppdrag och ett ärende angående detta kommer att läggas fram för stadsdelsnämnden i mars 2015. Därefter kan den fysiska planeringen påbörjas.

Vi fick vidare information om stängning av medborgarkontoret. Som det ser ut i dag har inte förvaltningen möjlighet att bemanna verksamheten på en nivå som säkerställer en likvärdig och tillfredsställande servicenivå. Efter 2 februari 2015 kan besökare få enklare samhällsvägledning över disk i stadsdelshusets reception. För längre ärenden hänvisas besökare till Västra Hisingens medborgarkontor på Vårväderstorget.

Vision och strategi – Förbättrade livsvillkor för alla på Hisingen, Göteborgs Stads vision är att vara en stad för alla. Den politiska ambitionen är att staden ska vara hållbar i alla tre dimensionerna; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Målet med fattigdomsprojektet är att minska fattigdom och socialt utanförskap på Hisingen. Detta ska ske genom att det skapas förutsättningar för en gemensam bild av orsaker till och konsekvenser av fattigdom och socialt utanförskap generellt och på Hisingen specifikt.

Sedan 2012 har det pågått ett utvecklingsarbete av Ungdomsmottagningen Hisingen och dess utåtriktade och uppsökande arbete på uppdrag från stadsdelarna på Hisingen samt Hälso- och sjukvårdsnämnd 11. I samtliga stadsdelsnämnder inklusive HSN 11 ges förslag till utökning med två tjänster till Ungdomsmottagningen. Det känns verkligen roligt att nu äntligen kunna ge dessa verksamheter ett välbehövligt tillskott.

Lundby stadsdelsnämnd beslutade våren 2013 att uppdra åt Lokalsekretariatet att göra en förstudie för att undersöka möjligheten att bygga en bostad med särskild service vid Blackevägen. Förstudien visar på möjligheterna att bygga en bostad med särskild service med åtta lägenheter.

Hälso- och sjukvårdsenheten har vuxit ur befintliga lokaler och har behov av ny lokal där enheten kan samla verksamheten. Befintlig lokal på Bror Nilssons gata omfattar 641 kvadratmeter. En ny lokal ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och en samlad lokalisering bedöms skapa flera effektivitets- och kvalitetsvinster.

Lundby är en expansiv stadsdel och fram till 2018 beräknas befolkningen öka med 6632 personer vilket inte omfattar Backaplan och Frihamnen. I samband med att befolkningen ökar behövs fler äldreboendeplatser och stadsdelen har i dagsläget ett underskott på cirka 70 platser. För att kunna erbjuda äldreboende i den egna stadsdelen bedöms att det finns ett behov av att bygga äldreboenden inom den planerade nybyggnationen på Backaplan och Frihamnen. Varje äldreboende bör omfatta cirka 80 platser.

/Monika & Johan

 

Rapport från SDN  24/3-15

Vår Stadsdelsdirektör Christer Samuelsson informerar om årets sommarpraktik för ungdomar i nionde klass. Lundby har erbjudit 70 platser men har ungefär 120 sökande. De extra 50 praktikplatserna skulle kosta nämnden 400 tkr i år. Om alla 300 elever i nionde klass skulle få praktik skulle kostnaden bli 1,6 mkr. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om praktik för fler ungdomar från nionde klass och återkomma med svar till nämndens sammanträde den 29 april 2015

Vi fick en redogörelse om Patientsäkerhetsberättelse 2014.

Vi behöver utöka elevantalet på vår nya skola i Lindholmen. När uppdrag lämnades om ny skola för äldre elever på Lindholmen och Eriksberg våren 2012 bedömdes behovet vara en skola för 400 elever. Nu när Santosskolan startar i augusti 2015 har skolan redan 390 elever och 2022 beräknas det vara cirka 600 elever. För att klara elevökningen bedömer förvaltningen att det behöver göras en förstudie på hur skolan skall klara ytterligare 200.

Lundby kommer att ansökan om utvecklingsstöd för Hisingens kulturskola.

Kulturhuset på Backaplan är en av de fem kulturnoder med resursstrategiska lägen som Kulturhusutredningen identifierat. Under våren 2015 kommer detaljplanen för Backaplan att utvecklas. Här kommer Lundbys SDN att ha en central roll.

Vi fick ett nytt Yrkande från (FP) och (M) angående socialtjänstens barn och ungdomsenhet. Folkpartiet liberalerna och Moderaterna har den 24 mars 2015 lämnat in en skrivelse med ett flertal frågor angående socialtjänstens barn och ungdomsenhet. Folkpartiet och Moderaterna menar att Stadsrevisionens redogörelse för 2014 påvisar att det förekommer brister i handläggningen av barnavårdsärenden men hänvisar också till uppgifter i media om att om att hög arbetsbelastning orsakar rättsosäker handläggning i barnavårdsärenden och man vill nu ta krafttag för att säkra en rättssäker handläggning av barnavårdsärenden i Lundby.

Detta yrkande bordlades till nästa möte 29/4

/Monika & Johan

Banderoll till första maj!

image

Bild: Jöran Fagerlund

Gott folk!
1a Maj närmar sig med stormsteg och vi har en banderoll att tillverka!
Alla som är intresserade av att hjälpa till att göra banderollen eller har idéer om hur banderollen ska se ut och liknande kan kontakta mig så ser vi tillsammans till att sätta Lundby på 1a maj kartan!

Maria nås på vår facebookgrupp eller
[email protected]

#DeladTid – Vänsterpartiet Göteborgs eftervalskampanj

Skärmavbild 2015-02-03 kl. 00.34.13

Tack vare vänsterpartiets långa och gedigna arbete kring arbetstidsförkortning börjar nu i veckan ett försök med sex timmars arbetsdag på ett äldreboende i här på Hisingen.

Det ska firas och uppmärksammas! Därför ska vi i Göteborg och även vi i Lundby vid flera tillfällen under februari möta Göteborgarna på gator och torg för att berätta den goda nyheten.

Detta är våra planerade flygbladsutdelningar. Kom gärna förbi och hjälp till, ställ frågor eller säg hej!

 

Torsdag 5/2 16.00 – Hjalmar Brantingsplatsen

Lördag 14/2 12.00 – Hjalmar Brantingsplatsen

Måndag 16/2 8.00 – Hållplats Wieselgrensgatan

Lördag 28/2 12.00 – Hjalmar Brantingsplatsen

 

 

Nu vinner vi valet!

Vänsterpartiet Lundby har nu dragit igång 2014 års valrörelse. Detta innebär att du Du kommer se oss på gator och torg runt om i stadsdelen. Stanna gärna till och prata med oss och få svar på dina frågor.Din röst i regionen

Vill du vara med och arbeta för Vänsterpartiet? Följ oss här på hemsidan eller på facebook. Eller varför inte bli medlem? Ju fler vi är desto starkare bli vi. Som medlem har du möjlighet att påverka vår politik.k och att engagera dig!

 Vi ses!

Valet vinner vi idag!

Vänsterpartiet Göteborg har gett sig ut på gator och torg och frågat 1 000 göteborgare vilka valfrågor de tycker är viktigast i staden.

 

Göteborgarnas svar är tydliga, de viktigaste frågorna i valrörelsen är arbete, bostad och skola. Utifrån dessa tre fokusfrågor har Vänsterpartiet Göteborg tagit fram sitt valprogram.

Under samtalen med väljarna som skedde under sensommaren stod det klart att vinster i välfärden tillsammans med bostadsbristen och den höga arbetslösheten är frågor som engagerar göteborgarna.

Sluta sälj ut våra skolor

Flunsåsstråkets dag

Flunsåsstråkets dag 8 sept

 

Vänsterpartiet i Lundby var på plats under Flunsåsstråkets dag för att dela flygblad och prata politik.

Feministisk kampanj!

7e mars 2013

Inför internationella kvinnodagen den 8e mars kunde man då och då se glada flygbladsutdelare från GO Lundby om man passerade Hjalmar Brantingsplatsen på morgonkvisten.

Kommande aktiviteter
Vi finns på facebook
Facebook
Gå med i vänstern!
bli_medlem4